img12

Street Parade

Åbningen af JAZZ I TREKANTEN foregik traditionen tro ved en Street Parade gennem Koldings gader.
Fredag d. 26. august drog Tuesday Night Brass Band afsted med en hale af begejstrede borgene efter sig.

Foto: Katrine Worsøe

I don’t care much about music.
What I like is sounds.

- Dizzy Gillespie